Výcvikové kurzy

Kurzy pro veřejnost jsou určeny pro všechny, kteří dosud se psem necvičili, nebo již zapomněli a chtějí si osvěžit paměť a nebo pro ty, kteří se rozhodli se svým psem něco dokázat a chtějí se stát členy naší organizace.

Kurzy jsou pořádány 3x ročně a trvají celkem 12 výcvikových hodin pod vedením instruktora.     

První lekce je teoretická, kde je Vám vysvětlen způsob chápání psa, povinnosti psovoda při výcviku i mimo něj. Dále Vám jsou předvedeny ukázky se psy, kteří již něco umějí.

Po této lekci již můžete náležitě teoreticky vybaveni přivést své miláčky a po následujících x výcviků je zde „trápit“. Ti z Vás , kteří se budou chtít stát členemorganizace na konci kurzu předvedou, co svého psa naučili a členové výboru na návrh instruktorů rozhodnou zda budete přijati za řádné členy.

Každý pejsek potřebuje alespoň základní výchovu. Čím dříve začnete, tím lépe (cca 5-6 měsíců). Pod pojmem výchova si nepředstavujte vojenský dril – jedná se o pozitivní působení na štěňátko pomocí pochvaly a pamlsků – upevňujete žádoucí chování.

Starší pejsci se již podrobují základnímu výcviku. Podle povahy pejska se volí styl výcviku. U dominantnějších pejsků s pevnou povahou můžete zacházet trochu tvrději. Naopak u labilnějších, bázlivějších či jen trochu nejistých pejsků se musí postupovat opatrněji.

Důležité je, aby jste s pejskem cvičili pravidelně a důsledně. Je třeba cvičit hlavně doma.

Instruktoři vás tu naučí, jak se psy zacházet, naučíte zde své miláčky základním povelům, které je třeba opakovat právě doma, na vycházkách, či kdekoliv jinde a v neposlední řadě tu strávíte spoustu příjemných chvil povídáním o pejscích a nejen o nich. Nelze spoléhat jen na výcvikové dny na cvičáku, kde je pro pejska příliš mnoho podnětů a hůře se orientuje na vás.

Prvořadé je, aby štěňátko mělo s vámi navázán kontakt, tj. alespoň slyšelo na zavolání, mělo s vámi vybudovaný dobrý vztah a respektovalo vás.

Nejčastěji se však majitelé pejsků objeví na cvičišti pozdě. Přicházejí až když nastane nějaký problém. Většinou je to v době dospívání mladých psů. Zejména je k nám přivádí konflikty s ostatními psy, kdy je jejich majitelé již nezvládají. Napravovat špatné návyky je vždy těžší, než učit malé štěňátko správnému chování. Proto návštěvu cvičiště příliš neodkládejte.

Jedinou podmínkou vstupu na cvičiště je zdravý, řádně očkovaný, odčervený a odblešený pejsek. U štěňátek se předpokládá, že jsou starší 3 měsíců právě kvůli očkování proti vzteklině. Cvičiště je místo, kde se zdržuje větší množství psů a riziko nákazy se tím zvyšuje. Proto se štěňátky dodržujte doporučení veterinářů nepohybovat se po dobu asi 14 dní před a po očkování v místech s vyšším výskytem psů, tedy i na cvičáku. Cvičit můžete zatím doma.

V případě, že má váš pejsek zdravotní problémy, cvičák raději vynechejte a navštivte veterináře. Týká se to zejména průjmových onemocnění, kýchání, výtoku z očí, zablešení, červivosti.

Háravé feny mají na cvičiště vstup povolen, musíte si však zajistit jejich bezpečnost, dbát pokynů instruktorů a zdržovat se v místech mimo běžný pohyb psů, abyste nenarušili jejich výcvik, případně nedošlo k nechtěnému nakrytí. Také je pravidlem, že s fenou v druhé polovině březosti a v době kojení se na cvičák nechodí. Mimo jiné i z důvodu možnosti zavlečení nemoci do chovatelské stanice a ohrožení zdraví štěňátek.