Agatha Chloumek

Hovawart

Fena

Datum narození: 10.4. 2008

Výstavy: KV Vyškov

Zkoušky: ZZO, ZM, BH, IPO-VO, ZVV1, FPr1

Majitel: Martin Schnabl